credits


Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 19.5.2011
Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Priprava gradiva: Fakulteta za šport
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 


ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..